D4GENERICFORMS

Digitise your paper forms

D4GenericForms is a web application that helps convert old-fashioned paper forms into digital forms. This not only makes the work easier and more efficient, it gives you a great overview and control over processes. D4GenericForms is ideal for organisations and companies that want complete control of their processes.

Get overview and control

For many companies, it can be a major challenge to ensure quality and efficiency in their numerous processes. It requires extensive coordination and control. D4GenericForms offers a world of forms to collect, store and systematise data down to the smallest detail. This means that you can follow and document all the steps in a work process, while also automating notifications, so that everyone receives the right reminders. The great transparency minimises the risk of mistakes and maximises resource utilisation.

If you add D4KeyFigures to the package, you can set KPIs for the forms. This is handy if you want easy access to key figures, for example showing how many registrations are awaiting processing. Or how many registrations have been evaluated, approved or closed.

All the forms you need

D4GenericForms has a flexible structure. You can create all the forms a company could need. And we mean all! From checklists and nonconformity reports to managing internal approval processes and service and calibration for company equipment. It is easy to build new forms as the need arises. We equip you to build the forms you want.

Good reasons for choosing D4GenericForms

D4GenericForms er ideelt til virksomheder og organisationer, hvor det er vigtigt have overblik over og dokumentation på en lang række processer. I får bl.a.:

GenericForms is ideal for companies and organisations that need to have an overview and documentation for a wide range of processes. You get:

  • Access and responsibility management in relation to form content and functions
  • The ability to assign tasks and rights for each form step
  • A notification function that can be integrated with your email system
  • Statistics on collected form data
  • Data validation
  • Full traceability and history on all form activities
  • Facilities for data exchange and interaction with financial management systems, production systems and customer databases, etc.

Offline version

D4GenericForms er som udgangspunkt et online produkt, men det er muligt at opgradere, så den kan tilgås via en app og kan bruges offline. Ønsker du at høre mere om denne mulighed, så kontakt os på tlf. 4590 3150 eller benyt kontaktformularen nedenfor.

Standard formularer

For at hjælpe jer godt i gang, har vi udviklet en række standardformularer. Formularerne kan benyttes som de er, eller I kan vælge at tilpasse dem specifikt til jeres behov.

Med Registrering af afvigelser kan I opnå elektronisk styring undervejs i processen. Både hvad angår utilsigtede hændelser, afvigelsesrapportering, korrigerende handlinger, reklamationer, opsamling af forbedringstiltag og forslag mv.

Med Risikoanalyse kan I opnå elektronisk styring af risikoanalyser med tilhørende risikofaktorer og mulighed for at udarbejde handleplaner for disse. Det betyder, at I altid kan træffe beslutninger på baggrund af valide data og dokumentere, at I har behandlet de enkelte risici.

Med Service & Udstyr kan I opnå elektronisk styring af alt, hvad der har med jeres udstyr at gøre. I kan blandt andet styre serviceintervaller og få påmindelser herom. I kan vedhæfte brugervejledning, garantibeviser, servicerapporter og andet til hvert enkelt udstyr, så I har alt samlet ét sted.

Med Projektstyring kan I opnå elektronisk styring af projekter. Det giver overblik for alle involverede og gør det nemt at styre projekter sikkert igennem fra start til slut. I kan blandt andet registrere aktiviteter, fordele opgaver, tidsafgrænse, følge op, styre delprojekter og ikke mindst dokumentere processen.

Med Audit kan I opnå elektronisk styring af kontrolarbejdet af arbejdsgange. I får alle de værktøjer, der skal til for at facilitere en audit-plan. Fra audit-indkaldelser til opgavefordeling, håndtering af observationer, fejlsporing og dokumentation. Det sikrer en effektiv, sikker og veldokumenteret kontrolproces.

Med Årsoversigt kan I opnå elektronisk styring af alle årets aktiviteter. Årsoversigt håndterer alt omkring aktiviteterne. Fra oprettelse og løbende justeringer til udsendelse af indkaldelser, automatisk påmindelse og endelig evaluering af aktiviteten. Det giver fuld gennemskuelighed for alle.

Det siger kunderne om D4GenericForms

”D4GenericForms er et stort aktiv i vores hverdag. Indenfor transport og lagerhold medicin, er det særdeles vigtigt at have kontrol og overblik over vores arbejdsprocesser, herunder versionsstyring, undervisning m.m. Vi benytter blandt andet D4GenericForms i forbindelse med reklamationer, afvigelser og behandling samt til at dokumentere diverse processer i henhold til GDP lovgivningen”.

– 3D Logistik

Få mere ud af D4GenericForms

Med en Propakke får I adgang til en række applikationer, der giver ekstra fordele i hverdagen. Skriv til os og hør mere om mulighederne.

Newsletter signup
I hereby give my consent to D4 Enterprise Solutions having to send me digital communication. I agree that at any time I can withdraw my commitment by unsubscribing via the link stated in our digital communication or by sending an email to marketing@d4.dk
Read about our privacy policy here